12 Ιαν 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού...


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατόπιν της ΣΟΧ 4/2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 102 ΣΟΧ 4 2015 ΔΕ MΑΓΕΙΡΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 103 ΣΟΧ 4 2015 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ