26 Ιαν 2016

ΥΠΕΣΔΑ: Α' κατανομή 25 εκ. € στους Δήμους για την κάλυψη σχολικών αναγκών

Κατανέμεται, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 €, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Η κατανομή ΕΔΩ

http://www.poli-politiki.gr/, 25/1/2016