18 Δεκ 2015

Δήμος Χαλανδρίου: Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα WASTE4THINK


ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ. 2132023922
www.halandri.gr
Email: press@halandri.grΧαλάνδρι 17/12/2015
 
Δελτίο Τύπου
Μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για το Δήμο Χαλανδρίου αποτελεί η έγκριση του ευρωπαϊκού προγράμματος WASTE4THINK, που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020.

Σε ένα πρόγραμμα που η αριστεία και η καινοτομία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις και ο ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων καταγράφεται σε υψηλά επίπεδα, ο Δήμος Χαλανδρίου – μέσα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει – έλαβε, στις 15 Δεκεμβρίου, τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Το πρόγραμμα WASTE4THINK - Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems (προς μια φιλοσοφία Κύκλου Ζωής με την ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων) συγκεντρώνει 19 εταίρους (πανεπιστήμια, τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμοί, ιδιωτικός τομέας με υψηλή εξειδίκευση) από 7 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κοινοπραξία με στόχο να ανοίξει το δρόμο για τα συστήματα μηδενικής παραγωγής αποβλήτων.

Το πρόγραμμα έχει έναν εγκεκριμένο προϋπολογισμό 10.561.221,25€ με την κοινοτική συμμετοχή να ανέρχεται στα 8.818.556,13€. Θα υλοποιηθούν 4 πιλοτικά (επιδεικτικά) προγράμματα σε 4 ευρωπαϊκές πόλεις (Χαλάνδρι, Cascais, Biscay, Seveso) όπου θα εξεταστούν διαφορετικές περιπτώσεις αξιοποίησης και διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων.

Στο Χαλάνδρι, το πιλοτικό πρόγραμμα, προϋπολογισμού 456.500,00€, θα εστιάσει στην εκμετάλλευση των πηγών βιοαποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης πρώτων υλών και τη βελτίωση παραγωγής ενέργειας (βιοκαύσιμα). Παράλληλα, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για τη βέλτιστη διάχυση του προγράμματος στην κοινωνία. Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα του 2016 μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησης μεταξύ της κοινοπραξίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.