1 Δεκ 2015

Συγκέντρωση Υδρονομέων και Λειτουργών του Δικτύου Ύδρευσης


ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 13:00 Μ.Μ. 
ΣΤΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟ
Η συνεχής μείωση προσωπικού, η απαξίωση  της λειτουργίας των υδρονομείων και η παραχώρηση εργασιών τους, με διάφορους τρόπους, προς εργολάβους και ιδιώτες οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση του τελευταίου κομματιού του δικτύου ύδρευσης που ακόμα τελεί, υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της .

Η παύση του ελέγχου της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης από δημόσιο προσωπικό ΕΥΔΑΠ θα έχει σοβαρότατες συνέπειες στη καλή και ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης προς την  της Αττικής, στην διασφάλιση παροχής ασφαλούς, για την υγεία, πόσιμου νερού και κυρίως στο δικαίωμα της κοινωνίας να υπάρχει δημόσιος έλεγχος επί του Νερού και των υπηρεσιών ύδρευσης.
Η τεχνογνωσία και η συσσωρευμένη εμπειρία που υπάρχει στα υδρονομεία (όσο υπάρχει ακόμα) είναι αναντικατάστατη για οποιαδήποτε σχέδιο οργάνωσης της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης υπό δημόσιο έλεγχο. Και πρέπει να μεταδοθεί έγκαιρα σε νέο δημόσιο προσωπικό.
Πρέπει η διοίκηση να προχωρήσει:
 • Σε άμεση ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό των υδρονομείων και των μονάδων λειτουργίας δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. (Μέσω μετατάξεων από άλλες υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ και με προσλήψεις μόνιμου νέου προσωπικού, συγκεκριμένων προσόντων).
 • Στην αφαίρεση από όλες τις  κάθε άρθρου που παραχωρεί υδρονομειακό αντικείμενο σε ιδιώτες και «βάζει» ιδιωτικά συμφέροντα και ιδιωτικό έλεγχο στη λειτουργία του δικτύου.
 • Σε ανασυγκρότηση και αναβάθμιση όλης της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της δημόσιας ΕΥΔΑΠ.
 • Στην εκπαίδευση του υπάρχοντος αλλά και του νέου προσωπικού των υδρονομείων σε όλες τις αναγκαίες τεχνολογίες ώστε να μπορεί το δημόσιο προσωπικό να ανταποκρίνεται με βέλτιστο τρόπο στις ιδιαίτερες και αυξημένες ανάγκες της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.
 • Την εκπαίδευση, το χειρισμό και τον έλεγχο των λογισμικών και των πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης της λειτουργίας του δικτύου και της υδρονομειακής δουλειάς από το προσωπικό των υδρονομείων με κατάλληλη εκπαίδευση και από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΥΔΑΠ. Να σταματήσει η διοχέτευση των πληροφοριών του δικτύου προς εταιρίες λογισμικού, με την πρόφαση (ή και την πραγματικότητα) της ενημέρωσης μοντέλων, εφαρμογών, κλπ. Όλα αυτά να γίνουν από δημόσιο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΕΥΔΑΠ.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους υδρονομείς στη συγκέντρωση όπου θα συζητήσουμε τα παραπάνω.
Για την πρωτοβουλία της συγκέντρωσης:
 • Κωνσταντόπουλος Σωτήρης (Υδρονομείο Ηρακλείου)
 • Λυμπέρης Κώστας (Υδρονομείο Ασπροπύργου)
 • Παπαδάς Γιώργος (Υδρονομείο Σαλαμίνας)
 • Τέγος Θανάσης (Υδρονομείο Μενιδίου)
 • Τσιουμπανούδης Αποστόλης (Υδρονομείο Πειραιά)
 • Ψωμαδέλης Φώτης (Υδρονομείο Αθήνας)