22 Δεκ 2015

Δήμος Βόλου: Προσφυγή στον Άρειο Πάγο για αποζημίωση οκτώ εργαζομένων

Ο Δήμος Βόλου θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου που δικαιώνει οκτώ εργαζόμενους του πρώην Δήμου Πορταριάς και τους επιδικάζει ποσό 4.500 ευρώ τον καθένα για επιδόματα που δικαιούνταν. Την απόφαση έλαβε σήμερα κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή. Η αίτηση αναίρεσης του Δήμου κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου, θα συζητηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2016, στο Β1 Πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου.

Όπως αναφέρει η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου, με απόφαση του Ειρηνοδικείου (διαδικασία εργατικών διαφορών), έγινε δεκτή αγωγή 14 υπαλλήλων του πρώην Δήμου Πορταριάς, κατά του πρώην Δήμου, με την οποία αιτούνται την καταβολή της ειδικής μηνιαίας μισθολογικής παροχής ποσού 176 € για το χρονικό διάστημα από 1-6-2005 μέχρι 28-2-2009.

Κατά της απόφασης, ο πρώην Δήμος Πορταριάς άσκησε το 2009 έφεση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου, το οποίο δέχτηκε τυπικά και κατ’ ουσία την έφεση του Δήμου, κράτησε και δίκασε την αγωγή οκτώ εργαζομένων και υποχρέωσε τον Δήμο να καταβάλει στους οκτώ εργαζόμενους το ποσό των 4.576 € με νόμιμο τόκο (σύνολο 176.000 €).

«Επειδή στην ένδικη περίπτωση ο Δήμος οφείλει να εξαντλεί τα ένδικα μέσα και, λόγω κατεπείγοντος, δεν κατέστη δυνατή η λήψη προηγούμενης απόφασης για την άσκηση αναίρεσης κατά της τελεσίδικης απόφασης του Αρείου Πάγου, έπρεπε να ασκηθεί αναίρεση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου», γνωμοδότησε η Νομική Υπηρεσία.