10 Δεκ 2015

Υποχρεωτική η χορήγηση της ετήσιας άδειας μέχρι 31-12-15

Ο εργοδότης θα πρέπει να χορηγεί στους εργαζόμενους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015 του τρέχοντος ημερολογιακού έτους το υπόλοιπο της αδείας που αναλογεί στον κάθε εργαζόμενο έστω κι αν ακόμη δεν έχει ζητηθεί από αυτούς. Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτούς αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100% (Εγκύκλιος 1/3/2005 του Υπ. Απασχόλησης επί του άρθρου 1 του Ν.3302/2004).

Κυρώσεις για μη χορήγηση άδειας
  • Ποινικές: Ο παραβάτης τιμωρείται (άρθρο 5 παρ. 7 ΑΝ 539/45) με χρηματική ποινή και φυλάκιση μέχρι 6 μήνες και
  • Αστικές: Εφόσον ευθύνεται ο εργοδότης για τη μη χορήγηση της κανονικής άδειας και αφού διαπιστωθεί η παράλειψη αυτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης, υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών της αδείας του αυξημένες κατά 100% Προκειμένου για εργαζόμενους σε Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ με σύμβαση ι.δ. σε αυτή την περίπτωση η αποζημίωση είναι ίση με τις αποδοχές της αδείας, προσαυξημένες όμως μόνο κατά 25%.
  • Παραγραφή: Η αξίωση του μισθωτού για τη χορήγηση της άδειας παραγράφεται μετά την παρέλευση 5ετίας (άρθ. 250 παρ. 17 ΑΚ), γιατί οι αποδοχές της θεωρούνται μισθός. Το ίδιο ισχύει και για την αξίωση της προσαύξησης 100%.
Με πληροφορίες από ΚΕΠΕΑ