23 Δεκ 2015

Δήμος Χαλανδρίου: Ανακοίνωση Πρόσληψης Νηπιαγωγών (11μηνη σύμβαση)

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2 ) ατόµων για κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο ∆ήµο Χαλανδρίου. 
Δείτε Ε Δ Ω την Ανακοίνωση του Δήμου.