21 Νοε 2015

Δήμος Αγ. Παρασκευής: Πρωτοποριακό software για τους Παιδικούς Σταθμούς.

Με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά, αλλά και την μείωση του κόστους μέσω του εξορθολογισμού και προγραμματισμού των διοικητικών διαδικασιών ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής εγκατέστησε Πρωτοποριακό software για τους Παιδικούς Σταθμούς.
Το πρόγραμμα ονομάζεται PreSchool και αφορά στη διαχείριση των Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμων, των Τροφείων, των Παρουσιών των παιδιών και την διαχείριση των Αποθηκών τους.


Η σουίτα των εφαρμογών «Διαχείριση Βρεφονηπιακών Σταθμών - Preschool» αποτελείται από μία Web Business to Business (B2b) εφαρμογή που χρησιμοποιείται από τους σταθμούς του Δήμου, για την καταχώρηση των αιτήσεων των δημοτών και από μία Client/Server (C/S) εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στο Δήμο και κάνει την διαχείριση και την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Κύριος στόχος της λύσης είναι η Online καταχώρηση των Αιτήσεων Δημοτών για τους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς. Οι χρήστες του Δήμου από κάθε Σταθμό, που θα έχουν πρόσβαση στο Internet, θα μπορούν να καταχωρήσουν τις αιτήσεις των δημοτών μέσα από Online εφαρμογή. Η μοριοδότηση και η ταξινόμηση των αιτήσεων θα γίνεται με αδιάβλητο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που θα έχουν αποτυπωθεί στην εφαρμογή.
Εκτός δηλαδή από την εξυπηρέτηση προωθεί και τη διαφάνεια.

Στις τελευταίες εκδόσεις του προγράμματος PreSchool έχουν προστεθεί τα παρακάτω νέα χαρακτηριστικά:

  • Διαχείριση τροφείων με παραμετρικά οριζόμενους πίνακες και πίνακες ανεξόφλητων δόσων
  • Μητρώο εργαζομένων
  • Παρουσιολόγιο εργαζομένων
  • Παρουσιολόγιο παιδιών
  • Αποθήκες Σταθμών
  • Προϋπολογισμοί
  • Παραγγελίες Προμηθευτών
  • Διαχείριση Μενού
  • Πλήθος νέων εκτυπώσεων
Η εφαρμογή PreSchool διατίθεται από την εταιρεία IntelliSoft γνωστή εταιρεία στο χώρο της Αυτοδιοίκησης η οποία διαθέτει και πολλά άλλα εξειδικευμένα προγράμματα για υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα. 
Σήμερα μάλιστα που έλλειψη προσωπικού αλλά και ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών αναδεικνύεται σε πρώτης προτεραιότητας ανάγκη, τα προγράμματα της IntelliSoft http://www.intellisoft.gr/#home αποτελούν λύση στο πρόβλημα

http://www.myota.gr/, 19/11/2015