4 Νοε 2015

ΠΟΣ: «Νίπτει τας χείρας του» για ασφαλιστικό και ΣΣΕ ο Κατρούγκαλος

Ως... Πόντιος Πιλάτος φέρθηκε, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Κατρούγκαλος, κατά τη συνάντηση που είχαν την Τρίτη το απόγευμα, στέλνοντάς τους στον «Άνα» (Τάσο Πετρόπουλο, υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης) για το ασφαλιστικό και στον «Καϊάφα» (τρόικα) για τις ΣΣΕ. «Στη συνάντηση, από την πλευρά του κ. Κατρούγκαλου, δεν υπήρχε καμία διάθεση να συζητήσει επί της ουσίας για τα ζητήματα που τέθηκαν», υπογραμμίζει.

Όπως αναφέρει η ΠΟΣ, έθεσε στον υπουργό τα ζητήματα που αφορούν στους σιδηροδρομικούς και είναι στην αρμοδιότητά του, όπως το ζήτημα του ασφαλιστικού με τα διαφορετικά όρια συνταξιοδότησης και ο υπολογισμό της σύνταξης μεταξύ των ειδικών ταμείων και του Δημοσίου, το θέμα των βαρέων και ανθυγιεινών, το θέμα του εφάπαξ, αλλά... για όλα τα παραπάνω «ο υπουργός δήλωσε αναρμόδιος (!) και παρέπεμψε στον υφυπουργό κ. Πετρόπουλο».
Για το ζήτημα της ΣΣΕ, ο Γ. Κατρούγκαλος «δήλωσε ότι οι συλλογικές συμβάσεις αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους δανειστές!» Συνεπώς, υπογραμμίζει η ΠΟΣ, «η δήλωση της κ. Πέρκα πριν λίγες μέρες στην ΠΟΣ ότι θα δώσει εντολή στις διοικήσεις για έναρξη των διαπραγματεύσεων δεν ισχύει».

Το νέο υπόμνημα της ΠΟΣ για το ασφαλιστικό

Κύριε Υπουργέ,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών εκφράζει κατηγορηματικά την αντίθεσή της στη διάλυση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος που με πρόσχημα τους ενιαίους κανόνες και τη «μεταρρύθμιση» του ασφαλιστικού επιχειρεί η Κυβέρνηση.

Το ασφαλιστικό σύστημα το οποίο υφίστατο με τις όποιες στρεβλώσεις του
δεν ήτο αποτέλεσμα των προνομίων κάποιων συντεχνιακών ομάδων ασφαλισμένων όπως παρουσιάζεται, αλλά οι ανελλιπείς εισφορές για αξιόπιστες παροχές υγείας και αξιοπρεπή διαβίωση των απόμαχων της εργασίας με κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Οι συνεχείς δυσμενέστερες νομοθετικές παρεμβάσεις τόσο στην κύρια σύνταξη όσο και στην επικουρική η οποία σταδιακά καταργείται, αλλά και η αφαίμαξη των αποθεματικών των Ταμείων Πρόνοιας. Καταργούν στην ουσία την κοινωνική ασφάλιση και την οδηγούν σε προνοιακή παροχή ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, που πλέον η ασφάλιση θα γίνει προνόμιο των λίγων.
Με υπόμνημά μας εγκαίρως σας γνωστοποιήσαμε τα αιτήματά μας που λόγω και των αυξημένων εισφορών που καταβάλλουμε αλλά και του καθεστώτος των βαρέων και ανθυγιεινών ειδικοτήτων που στο Καταστατικό του
ΤΑΠΟΤΕ δεν προβλέπονται τα οποία όχι μόνο δεν τα λάβατε υπ΄όψιν σας, αλλά επιβάλλετε διατάξεις που αντιβαίνουν την ισονομία των ασφαλισμένων και ερμηνεύετε το νόμο δυσμενέστερα από αυτό που ορίζει ο ίδιος ο νομοθέτης.
Κύριε Υπουργέ,
​Στο ν.4336/2015 περί σταδιακής αύξησης ορίων ηλικίας και άλλων συναφών συνταξιοδοτικών διατάξεων αναφέρονται τα εξής:
1. «Στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου αυτού νομοθεσία δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος. Η σταδιακή αύξηση σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος προβλέπεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος».
Απόρροια του ν.4336/2015 είναι η έκδοση δύο Υπουργικών αποφάσεων της ΥΑ.2311/15 και της ΥΑ.2325/15, στις οποίες ενώ αποτυπώνεται το ίδιο ανωτέρω κείμενο, ανεξήγητα διατυπώνουν διαφορετική ερμηνεία και συγκεκριμένα:
α) Στην ΥΑ.2311/15 αποδίδεται η εξής ερμηνεία: «….απαιτούν δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του μεταβατικού νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης της στήλης «ηλικία συνταξιοδότησης» του πίνακα 1 που αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν το κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο ηλικίας…».
β) Στην ΥΑ.2325/15 αποδίδεται η εξής ερμηνεία: «….το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των προσώπων αυτών αντιστοιχεί στο έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν αθροιστικά τα προαναφερόμενα έτη ασφάλισης κατά περίπτωση και το όριο ηλικίας για καταβολή της σύνταξης…».
2. Στο ν.4336/15 αναφέρεται ότι: «θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4336/15 λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύναται να ασκηθούν οποτεδήποτε».
Παρά τη σαφή ανωτέρω διάταξη του ν.4336/15, η ΥΑ.2311/15 αναφέρει ότι: «….βάση του προγενέστερου του ν.4336/15 δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας, αποκτούν δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του μεταβατικού νέου ορίου ηλικίας του πίνακα 1 που αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από το ν.4336/15 όριο ηλικίας…».
3. Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Α.Π.Φ. 80000/οικ.38230/1304 (ΑΔΑ:ΩΠΕ465ΘΙΩ-4ΕΓ) εγκύκλιό σας, ο υπολογισμός της σύνταξης βάση του άρθρου 4 του ν.3863, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν.4336/2010, αρχίζει από 01/01/2015. Παράλληλα, στην υπ΄αριθ. Α.Π.Φ.80000/36355/1232 (ΑΔΑ:Ψ401465ΘΙΩ-ΑΒΟ), προστίθεται και μία ακόμα κατηγορία, όσων έχουν θεμελιώσει μέχρι 31/12/2014 αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 01/09/2015. Σημειώνουμε ότι ουδεμία τέτοια αναφορά ενεργείται, ούτε και ανάλογη περιγραφή υπάρχει στο ν.4337/2015, περί εκ νέου τροποποίησης του ν.3863/10.
4. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για την εξαγορά χρόνων ασφάλισης ή αναγνώρισης πλασματικών χρόνων όπως ίσχυε για τους παλαιούς ασφαλισμένους (ασφάλιση πριν την 01/01/83) με το άρθρο 40 του ν.2084/92 και το άρθρο 10 του ν.3863/10 για τους νεότερους ασφαλισμένους (μετά την 01/01/83). Το γεγονός αυτό προκαλεί σύγχυση στην ερμηνεία του ν.4336/15, για όλους τους ασφαλισμένους που πληρούν τις προϋποθέσεις των νέων αυξημένων ορίων ηλικίας αλλά όχι και τα έτη υπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονταν. Τελικά με ποιες προϋποθέσεις οι ασφαλισμένοι μπορούν να προβούν στη διαδικασία εξαγοράς ή αναγνώρισης πλασματικών χρόνων;Υπογραμμίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις εκκρεμούν αιτήσεις εξαγοράς στρατιωτικής θητείας που κατατέθηκαν πολύ πριν την ψήφιση του ν.4336/15. Το γεγονός ότι ο ασφαλιστικός φορέας δεν ανταποκρίθηκε έγκαιρα στην έκδοση σχετικής απόφασης, θα τιμωρηθεί γι΄αυτό ο ασφαλισμένος;

  • ΕΔΩ η επιστολή της ΠΟΣ προς τον αναπληρωτή υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο οποίος επίσης φέρεται να παραπέμπει σε άλλους, υπηρεσιακούς επί προκειμένου, την ΠΟΣ για την επίλυση προβλημάτων των σιδηροδρομικών.