23 Νοε 2015

Νέα παράταση για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου των σχολικών φυλάκων

Όσοι σχολικοί φύλακες έχουν καταθέσει αιτήσεις αναγνώρισης συντάξιμου χρόνου, κατόπιν εξαγοράς, στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ, του χρόνου απασχόλησής τους στα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας μέχρι 28 Αυγούστου 2015, αυτές θα εξεταστούν κανονικά, καθώς έχει δοθεί νέα παράταση, όπως διευκρινίζει με εγκύκλιό της η Διοίκηση του ΙΚΑ.
Η παράταση, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, αφορά στις αιτήσεις που ή δεν έχουν εξεταστεί ή έχουν απορριφθεί λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.
Επίσης διευκρινίζεται ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 248 του νόμου 4281/2014 και της σχετικής υπουργικής απόφασης, δεν αξιοποιείται για την κατοχύρωση ή τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της νομοθεσίας που ίσχυε στ ΙΚΑ –ΕΤΑΜ πριν την τροποποίησή της με τις διατάξεις του Ν.3663/2010, διότι μέχρι τις 31.12.2010 δεν υπήρχε δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου αυτού και δεν είχαν καταβληθεί οι σχετικές εισφορές.
Ωστόσο, ο εν λόγω χρόνος, είναι επιτρεπτό να αξιοποιηθεί για την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2011 και εξής «με βάση το άρθρο 10 του Ν. 3863/2010, με το σκεπτικό ότι η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων (άρθρο 40 του Ν.3996/2011) για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από την 1.1.2011 και μετά μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα από το έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμούν να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι (όχι όμως και μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης). Υπενθυμίζεται ότι με την Φ11321/19937/1443/20.11.2014 Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε ότι ο περιορισμοί ως προς το σύνολο του αναγνωριζόμενου χρόνου που τίθενται από το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011 ισχύουν και για το χρόνο αναγνώρισης των σχολικών φυλάκων, συμπεριλαμβανομένων έως και 5 ετών για την απασχόλησή τους αυτή».

Αναλυτικά η εγκύκλιος του ΙΚΑ

http://www.localit.gr/, 23/11/2015