22 Νοε 2015

Προϋπολογισμός 2016: Τι προβλέπει για αμοιβές και παροχές στο Δημόσιο

Ενιαίο μισθολόγιο, αμοιβές σε σχέση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις, τα καθήκοντα και τη θέση του προσωπικού και περιορισμούς σε οδοιπορικά και λοιπές μη μισθολογικές παροχές, προβλέπει η Εισηγητική Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών, για τον Προϋπολογισμό του 2016, όπως αναλύει και παρουσιάζει το epoli.gr.

Ενιαίο Μισθολόγιο 

Στο νέο σύστημα αμοιβών θα προβλέπεται η αποσύνδεση του βαθμού από το μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ) του υπαλλήλου.

Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων πραγματοποιείται ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσή τους και η ένταξή τους στα οικεία ΜΚ καθορίζεται ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας και τα τυπικά τους προσόντα ή την κατοχή θέση ευθύνης. 

Επίσης, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη «αποσυμπίεση» σε όλο το μισθολογικό φάσμα, η μισθολογική εξέλιξη συντελείται με διαφορετικό τρόπο στις υπάρχουσες κατηγορίες των υπαλλήλων, ενισχύονται τα επιδόματα θέσης ευθύνης, αλλά και η διασύνδεση ενός μέρους των αποδοχών του υπαλλήλου με την περιγραφή των καθηκόντων κάθε θέσης εργασίας.

Ειδικά Μισθολόγια 

Για το 2016 σχεδιάζεται η συγχώνευση των ειδικών μισθολογίων, που αφορούν επαγγελματικές κατηγορίες με απολύτως παρεμφερή δραστηριότητα ή η κατάργηση και ένταξη στο Ενιαίο Μισθολόγιο κατηγοριών με δομή μισθολογίου όμοια προς εκείνη του ενιαίου.

Μη μισθολογικές αμοιβές

Οδοιπορικά:

Με το ν.4366/2015 θεσπίστηκε η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, σχετικά με την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης όσων κινούνται με εντολή για εκτέλεση υπηρεσίας εντός και εκτός Επικρατείας.

Το 2016 θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου πλαισίου, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζεται η αναμόρφωση του ειδικού καθεστώτος των μετακινήσεων και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Λοιπές μη μισθολογικές παροχές:

Επίσης, με το ν.4366/2015, επήλθαν τροποποιήσεις ή καταργήσεις στις λοιπές μη μισθολογικές παροχές.

Συγκεκριμένα, καταργήθηκαν αυτές που αφορούν σε ασφαλιστήρια συμβόλαια, σε προγράμματα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, σε δωρεάν κάρτες διαδρομών ή μειωμένα εισιτήρια.

Αντιθέτως, οι παροχές που στοχεύουν στη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας (π.χ. γάλα, στολές) διατηρήθηκαν, με την πρόβλεψη ότι, θα χορηγούνται αποκλειστικά σε είδος. 

Περιορισμοί επιβλήθηκαν στις παροχές κινητής τηλεφωνίας, με την πρόβλεψη καθιέρωσης ανώτατου ορίου ποσού, που θα κλιμακώνεται ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υπαλλήλου ή λειτουργού και επιβάρυνση του ιδίου σε περίπτωση χρήσης καθ' υπέρβαση του ανώτατου ποσού.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, για τις διατηρούμενες μη μισθολογικές παροχές, απαιτείται η καταγραφή τους, η πλήρης κοστολόγησή τους και η πρόβλεψη της κάλυψής τους από τους αρμόδιους Φορείς. 

http://www.poli-politiki.gr/, 21/11/2015