23 Νοε 2015

Οικονομικά Αυτοδιοίκησης: "Μαύρο" το 2015 - Τι προβλέπεται για το 2016

Θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, ύψους 315 εκ. €, προβλέπει ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2016 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ το 2015 εκτιμάται μεγάλη απόκλιση στο ισοζύγιο της Τ.Α., όπως παρουσιάζει και αναλύει το epoli.gr.

Ειδικότερα, 

Τα συνολικά έσοδα της Τ.Α. προβλέπονται στα 6.797 εκ. Ευρώ αυξημένα κατά 282 εκ. Ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2015, κυρίως λόγω των μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για την καταβολή των δαπανών της μισθοδοσίας του προσωπικού των Περιφερειών. 

Επιπλέον πόροι μεταβιβάζονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους Δήμους, λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και το κόστος καθαρισμού των σχολικών μονάδων από το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017. 

Τα λοιπά έσοδα προβλέπονται να κυμανθούν στα 2.041 εκ. Ευρώ, μειωμένα έναντι των εκτιμήσεων του 2015. 

Οι συνολικές δαπάνες προβλέπονται στα 6.553 εκ. Ευρώ, αυξημένες κατά 325 εκ. Ευρώ, έναντι των εκτιμήσεων του 2015, κυρίως, λόγω της αύξησης του ύψους των αμοιβών προσωπικού, η οποία οφείλεται στην ανάληψη της μισθοδοσίας του προσωπικού των Περιφερειών από τον προϋπολογισμό τους. 

Οι δαπάνες των προνοιακών επιδομάτων τον τόκων, των επενδυτικών δαπανών και των μεταβιβάσεων προς τρίτους προβλέπονται να κυμανθούν στα 2.514 εκ. Ευρώ στα ίδια επίπεδα με το 2015. 

Οι εκτιμήσεις για το 2015 

Μεγάλη απόκλιση στο ισοζύγιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (συμπεριλαμβανομένων των Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων), για το 2015, το οποίο εκτιμάται ότι, θα διαμορφωθεί στα 241 εκ. Ευρώ, έναντι στόχου 863 εκ. Ευρώ του Προϋπολογισμού. 

Η απόκλιση αποδίδεται, κυρίως στις υψηλότερες επενδυτικές δαπάνες, σε σχέση με τις μεταβιβάσεις από το ΠΔΕ, στην υστέρηση των λοιπών εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην εκτιμώμενη αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με αυτές στις 31/12/2014. 

Ειδικότερα, 

Τα συνολικά έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το έτος 2015 εκτιμάται ότι, θα ανέλθουν στα 6.515 εκ. Ευρώ, σημαντικά μειωμένα κατά 912 εκ. Ευρώ, όπως παρουσιάζει το epoli.gr, έναντι των εσόδων που προβλέφθηκαν στον Προϋπολογισμό 2015.

Σημαντική υστέρηση και για τα λοιπά έσοδα της Τ.Α., τα οποία υπολείπονται κατά 279 εκ. Ευρώ, σε σχέση με το στόχο του Προϋπολογισμού.

Οι συνολικές δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (συμπεριλαμβανομένων και των απλήρωτων υποχρεώσεων) θα ανέλθουν στα 6.182 εκ. Ευρώ, έναντι στόχου 6.564 εκ. Ευρώ του Προϋπολογισμού. 

Τι προβλέπεται για Δήμους και Περιφέρειες

Επιπλέον επιχορήγηση 38 εκ. Ευρώ προβλέπεται για τους Δήμους το 2016, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες μισθοδοσίας που θα προκύψουν από την επαναφορά των Δημοτικών Αστυνομικών καθώς και το κόστος απασχόλησης του προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων από το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017 και εφεξής.

Οι συνολικές πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού για τους Δήμους εκτιμώνται στο ποσό των 2.574 εκ. Ευρώ το 2015, σχετικώς αυξημένες, έναντι του Προϋπολογισμού (2.571 εκ. Ευρώ), κατά 3 εκ. Ευρώ.

Το 2016 προβλέπονται πιστώσεις (ΚΑΠ, οφειλές παρελθόντων ετών και ειδική επιχορήγηση), ύψους 2.583 εκ. Ευρώ, αυξημένες έναντι των εκτιμήσεων του 2015 κατά το ποσό των 9 εκ. Ευρώ.

Οι συνολικές πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού για τις Περιφέρειες εκτιμώνται στο ποσό των 315 εκ. Ευρώ για το 2015. 

Για το 2016, οι προβλεπόμενοι πόροι ανέρχονται στο ποσό των 652 εκ. Ευρώ, αυξημένοι κατά 337 εκ. Ευρώ, λόγω της καταβολής των δαπανών της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, που μέχρι την 31/12/2015 καταβάλλονται απευθείας από τον Προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

http://www.poli-politiki.gr/, 22/11/2015