18 Νοε 2015

Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου: Συνεδρίαση την Τρίτη 17.11.2015 - Τα θέματα που συζητήθηκαν

18/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Εργαζομένων του Δήμου Χαλανδρίου συνεδρίασε στις 17/11/2015 και αποφάσισε τα εξής:

1. Να καταθέσει προτάσεις για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

2. Να παραστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 25/11/2015 και να καταθέσει κείμενο προς ψήφιση για την επέκταση των 5μηνων συμβάσεων κοινωφελούς εργασίας και την πρόσληψη τακτικού προσωπικού.

3. Συνάντηση με την υπηρεσία πρασίνου την Παρασκευή 20/11/2015 για να συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

4. Συγχρόνως αποφασίστηκε όπως πραγματοποιηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα συναντήσεις με όλες τις Δ/νσεις του Δήμου για καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ