16 Οκτ 2015

Δήμος Χαλανδρίου: Ψήφισμα κατά της κατάργησης των βαρέων και ανθυγιεινών των εργαζομένων στην καθαριότητα των Δήμων

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου, στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου,  αποφάσισε οµόφωνα:
1) την συζήτηση του Ε.Η.∆. θέµατος ως κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 7.
2) την έκδοση ψηφίσµατος ως κατωτέρω:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου στηρίζει τον αγώνα των εργαζοµένων στην Αυτοδιοίκηση για την διατήρηση του καθεστώτος των βαρέων και ανθυγιεινών ενάντια σε κάθε προσπάθεια αµφισβήτησης και κατάργησής του.

Δείτε Ε Δ Ω την απόφαση του Δ.Σ.