20 Οκτ 2015

Ποιοι μπορούν να πάρουν 2η σύνταξη από το ΙΚΑ (εγκύκλιος)

Δεύτερη πλήρη ή κατά 50% μειωμένη σύνταξη μπορούν να λάβουν με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους γυναίκες – ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφόσον έχουν τουλάχιστον 6.000 (για πλήρη) ή 4.800 ημέρες (για μειωμένη). Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ η διάταξη αφορά όσες λαμβάνουν σύνταξη από άλλα Ταμεία (πλην ΟΓΑ) και μέχρι τις 31/12/2010 είχαν θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη έως τότε, δηλαδή είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος και 4.500 ημέρες από τις οποίες τουλάχιστον 300 ανά έτος την τελευταία πενταετία. 
Οι αιτήσεις, οι οποίες είχαν απορριφθεί, θα επανεξεταστούν και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση δεύτερης πλήρους ή κατά 50% μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, θα ανακληθούν οι απορριπτικές αποφάσεις και θα εκδοθούν εγκριτικές, οι οποίες θα ορίζουν ως ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης την ημερομηνία κατάθεσης της αρχικής αίτησης.


http://www.aftodioikisi.gr/, 20/10/2015