4 Μαρ 2014

Διευθύνσεις & Τμήματα του Δήμου Χαλανδρίου (Ο.Ε.Υ. 2014 - ΦΕΚ 325/Β'/12.2.2014)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : 213 2023 800ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δήμαρχος : 213 2023920/921, e-mail:  mayor@halandri.gr

Σύμβουλοι - Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχου : 213 2023922/923/924

Γραμματεία : 213 2023917/918, e-mail: grammatia.dimarxou@halandri.gr

Ιδιαιτέρα Γραμ. Δημάρχου : 213 2023919, grammatia.dimarxou@halandri.gr

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων : 213 2023926, e-mail: press@halandri.gr

Fax Δημάρχου : 213 2023925ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηλ. : 213 2023901, Fax : 213 2023904

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
τηλ. 213 2023885
Γραμματεία Γεν. Γραμματέα : τηλ. 213 2023884

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
τηλ. 213 2023911, e-mail: nomiki.ypiresia@halandri.gr


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γενικός Διευθυντής , τηλ. 213 2023881, e-mail: geniki.dieythinsi@halandri.gr

Γραμματεία Γεν. Δντη, τηλ. 213 2023903

Γραφ. Διαχείρισης Υπηρεσιών & Ασφαλείας, τηλ. 213 2013882

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δνση προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, τηλ. 213 2023883,
Fax 213 2023891, e-mail: sxediasmos.anaptixi@halandri.gr

Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, τηλ. 213 2023887,
e-mail: programmatismos2@halandri.gr

Προϊστάμενος Τμ. Προγραμματισμού, τηλ. 213 2023883,
e-mail: programmatismos@halandri.gr

Τμήμα Ποιότητας & Οργάνωσης, τηλ. 213 2023886,
e-mail: quality@halandri.gr

Τμήμα Πληροφορικής, τηλ. 213 2023888, Fax 213 2023890,
e-mail: pliroforiki@halandri.gr

Προϊστάμενος Τμ. Πληροφορικής, τηλ. 213 2023889,
e-mail: pliroforiki@halandri.gr

Γραφ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τηλ. 213 2023883,
e-mail: eu@halandri.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. 213 2023861, e-mail: dieythinsi.prosopikou@halandri.gr

Προϊστ. Τμήματος Διοικητικών Διαδικασιών, τηλ. 213 2023820,

Προϊστ. Τμήματος Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, τηλ. 213 2023905,

Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών (Πρωτόκολλο), τηλ. 213 2023821,

Προϊστ. Τμήματος Δημοτικής & Αστικής Κατάστασης, τηλ. 213 2023801,


Τμήμα Δημοτικής & Αστικής Κατάστασης (Δημοτολόγιο), 
τηλ. 213 2023802/803/804, Fax 213 2023813, 

Προϊστ. Τμήματος Ληξιαρχείου, τηλ. 213 2023811, e-mail: lixiarxeio@halandri.gr

Τμήμα Ληξιαρχείου, τηλ. 213 2023812, Fax 213 2023813,
e-mail: lixiarxeio@halandri.gr

Προϊστ. Διαχείρισης Μόνιμου Προσωπικού, τηλ. 213 2023866,
e-mail: mon.prosopiko@halandri.gr

Τμήμα Διαχείρισης Μόνιμου Προσωπικού, τηλ. 213 2023865/866,
Fax 213 2023872, e-mail: mon.prosopiko@halandri.gr

Προϊστ. Τμήματος Διαχείρισης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 
τηλ. 213 2023870, e-mail: aor.prosopiko@halandri.gr

Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, τηλ. 213 2023870,

Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, τηλ. 213 2023862,

Προϊστ. Τμήματος Μισθοδοσίας, τηλ. 213 2023873, Fax 213 2023872

Τμήμα Μισθοδοσίας, τηλ. 213 2023868, e-mail: misthodosia@halandri.gr

Δντρια Υποστήριξης Δημοτικής Αρχής, τηλ. 213 2023861

Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής, τηλ. 213 2023906/907,

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, τηλ. 213 2023908,

Γραμματεία Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 213 2023906,

Προϊστ. Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου,
τηλ. 213 2023911, e-mail: dimosies.sxeseis@halandri.gr

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου,
τηλ. 213 2023912/913, e-mail: dimosies.sxeseis@halandri.grΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Δνση Οικονομικής Διαχείρισης, τηλ. 213 2023851,

Προϊστ. Τμήματος Λογιστηρίου, τηλ. 213 2023828, e-mail: logistirio@halandri.gr

Τμήμα Λογιστηρίου, τηλ. 213 2023829/830/831, Fax 213 2023832


Προϊστ. Τμήματος Εισπράξεων & Πληρωμών (Ταμειακή Υπηρεσία), 
τηλ. 213 2023836, e-mail: tamei@halandri.gr

Τμήμα Εισπράξεων & Πληρωμών (Ταμειακή Υπηρεσία), τηλ. 213 2023837/838/839, Fax 213 2023840, e-mail: tameio2@halandri.gr , eispraktores@halandri.gr


Προϊστ. Τμήματος Εσόδων, τηλ. 213 2023852, e-mail: dieythinsi.esodon@halandri.gr


Τμήμα Εσόδων, τηλ. 213 2023857, e-mail: esoda@halandri.gr

Προϊστ. Τμήματος Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων, τηλ. 213 2023855,
e-mail: dim.periousia@halandri.gr

Τμήμα Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων, τηλ. 213 2023855,

Προϊστ. Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, τηλ. 213 2023843,

Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, τηλ. 213 2023844,
Fax 213 2023846, e-mail: promithies@halandri.gr

Έσοδα Κοιμητηρίου, τηλ. 213 2023806, e-mail: koimitirio@halandri.gr

Γραφείο Αποχέτευσης, τηλ. 213 2023873

Γραφείο Κλήσεων, τηλ. 213 2023878, e-mail: kliseis@halandri.grΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔιευθ. Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. 213 2023971, Fax 213 2023983,

Γραμ. Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. 213 2023973, e-mail: grammatia.texnyp@halandri.gr

Προϊστ. Τμήματος Αυτεπιστασίας & Τεχνικών Συνεργείων, τηλ. 213 2023979,

Τμήμα Αυτεπιστασίας & Τεχνικών Συνεργείων, τηλ. 213 2023982,

Προϊστ. Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, τηλ. 213 2023980,

Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών Ανάθεσης Έργων & Μελετών, τηλ. 213 2023981/982,

Προϊστ. Τμήματος Μελετών Τεχνικών Έργων, τηλ. 213 2023977,

Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων, τηλ. 213 2023978, e-mail: tmima.meleton@halandri.gr

Προϊστ. Τμήματος Σχεδίου Πόλης, τηλ. 213 2023956, e-mail: poleodomiko@halandri.gr

Τμήμα Σχεδίου Πόλης, τηλ. 213 2023954/955/957/958/960/961,

Προϊστ. Τμήματος Έργων, τηλ. 213 2023976, e-mail: tmima.ergon@halandri.gr

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού, τηλ. 213 2023975

Συνεργεία/Ηλεκτρολόγοι, τηλ. 213 2023939/940

Συνεργεία/Αποχέτευση, τηλ. 213 2023942/943/944

Προϊστ. Τμήματος Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας, τηλ. 213 2023961,
e-mail: dimotiki.sigkinonia@halandri.gr

Τμήμα Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας, τηλ. 213 2023961,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διευθ. Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, τηλ. 210 6811416,

Προϊστ. Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, τηλ. 210 6811416,

Προϊστ. Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων, τηλ. 210 6815251, e-mail: apokomidi.aporimaton@halandri.gr

Προϊστ. Τμήματος Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, τηλ. 210 6815176

Προϊστ. Τμήματος Κίνησης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων, τηλ. 210 6853330, 210 6897630, e-mail: syntirisi.oximaton@halandri.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Διευθ. Περιβάλλοντος, τηλ. 210 6815176, 210 6811416,

Προϊστ. Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, τηλ. 210 6815176, 210 6811416, e-mail: d.ipostirixipe@halandri.gr

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, τηλ. 210 6815176, 210 6811416,

Προϊστ. Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, τηλ. 210 6815176, 210 6811416, e-mail: env.planning@halandri.gr

Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, τηλ. 210 6815176, 210 6811416,

Προϊστ. Τμήματος Ανάπλασης & Συντήρησης Πρασίνου, τηλ. 213 2023945

Τμήμα Ανάπλασης & Συντήρησης Πρασίνου, τηλ. 213 2023945/949,
Fax 213 2023950, e-mail: ypiresia.prasinou@halandri.gr

Προϊστ. Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων & καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων, τηλ. 210 6815176, 210 6811416, e-mail: apokomidi.aporimaton@halandri.gr

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων,
τηλ. 210 6815176, 210 6811416, e-mail: apokomidi.aporimaton@halandri.gr

Προϊστ. Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, τηλ. 210 6853330,

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, τηλ. 210 6853330, 213 2023910

Προϊστ. Τμήματος Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων,
τηλ. 210 6853330, e-mail: syntirisi.oximaton@halandri.gr

Τμήμα Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων,
τηλ. 210 6853330, e-mail: syntirisi.oximaton@halandri.gr

Προϊστ. Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου, τηλ. 210 8042926,

Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου, τηλ. 210 8042926Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Κ.Ε.Π. Κεντρικού Χαλανδρίου
Γρ. Γυφτοπούλου 2, τηλ. 213 2024600-7, Fax: 210 6842023, e-mail: d.halandriou@kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Μετρό
Σταθμός Μετρό «Χαλάνδρι», τηλ. 210 6003518, 213 2149601/603, e-mail: d.halandriou-a@kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Κάτω ΧαλανδρίουΑετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου

Τομπάζη 18, Χαλάνδρι 152 32
τηλ. 210 6825373, 6820464, Fax 210 6842840,
e-mail: aetopoli@otenet.gr

Διευθ. Πολιτισμού & "Αετοπούλειου" Πολιτιστικού Κέντρου,
τηλ. 210 6820464, e-mail: d.politismou@halandri.gr

Προϊστ. Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτιστικών Δράσεων & Φροντίδας του "Αετοπούλειου", ως χώρου Πολιτισμού, τηλ. 210 6820464, e-mail: tm.politismou@halandri.gr

Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτιστικών Δράσεων & Φροντίδας του "Αετοπούλειου", ως χώρου Πολιτισμού, τηλ. 210 6820464, e-mail: aetopoli@otenet.gr


Δημοτική Βιβλιοθήκη

Τομπάζη 18, τηλ. 210 6820464, e-mail: autolib@otenet.gr

Προϊστ. Τμήματος Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τηλ. 210 6820464
e-mail: autolib@otenet.gr
Παιδική Βιβλιοθήκη "Μίμης Βασιλόπουλος"
Παλαιολόγου, Αβέρωφ και Σόλωνος, 152 32 Χαλάνδρι
τηλ. και fax 210 6801654, e-mail: mvaslib@otenet.grΦιλαρμονική Δήμου Χαλανδρίου
Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλ. Λίτσα, Χαλάνδρι 152 34
τηλ.: 213 2023931/932, Fax : 213 2023934
e-mail: filarmoniki@halandri.gr

Προϊστ. Τμήματος Δημοτικής Φιλαρμονικής & Μουσικής Εκπαίδευσης,


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παιδικοί Σταθμοί

e-mail: preschooledu@halandri.gr

Α’ Παιδικός Σταθμός
Ηρ. Αττικού 39, τηλ. 210 6813987
Β’ Παιδικός Σταθμός
Κάλβου 16, τηλ. 210 6893005, e-mail: Bpaidchal@gmail.com
ΣΤ’ Παιδικός Σταθμός
Κνωσσού 22 & Ακαρνανίας, τηλ. 210 6749300, e-mail: stpaidikosstathmos@yahoo.gr
Η’ Παιδικός Σταθμός
Κίρκης & Μίνωος 8, Πάτημα Χαλανδρίου, τηλ. 210 6083826

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


Στρ. Αλέξ. Παπάγου 7, Χαλάνδρι, τηλ. 210 6899929, e-mail: koinoniki.ipiresia@halandri.gr

Διευθ. Κοινωνικής Μέριμνας, τηλ. 210 6899929,
e-mail: koinoniki.ipiresia@halandri.gr

Προϊστ. Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας & Υποστήριξης Εθελοντισμού,
τηλ. 210 6899911, e-mail: koinoniki.ipiresia@halandri.gr

Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας & Υποστήριξης Εθελοντισμού,
τηλ. 210 6899912, e-mail: koinoniki.ipiresia@halandri.gr

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.)


Κ.Α.Π.Η. Κεντρικού Χαλανδρίου
Καρ. Δημητρίου 2 & 25ης Μαρτίου, Χαλάνδρι 152 32, τηλ. 210 6848380
Κ.Α.Π.Η. Κάτω Χαλανδρίου
Ιλιάδος 23, Χαλάνδρι 152 31, τηλ. 210 6878788
Κ.Α.Π.Η. Τούφας
Ταϋγέτου & Μεσσηνίας 39, Χαλάνδρι 152 34, τηλ. 210 6800189

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αισχύλου 28, Χαλάνδρι 152 34, τηλ. 210 6894444, Fax 210 6894944, Σώμα Εθελοντών Δήμου Χαλανδρίου
Ανδρέα Παπανδρέου 28, Τ.Κ. 15232
τηλ. 210 6811228, email: somaethelontonhalandriou@gmail.com
Στρ. Αλέξ. Παπάγου 7, Χαλάνδρι, τηλ. 210 6899916ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Τηλ.: 210 6899914

Τηλ.: 210 6014264

Τηλ.: 210 6899918
210 6856805
pantopoleio@halandri.gr

Τηλ.: 210 6899910


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Διευθ. Παιδείας, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, τηλ. 210 6819350,
6814328, 6856412, e-mail: paideia-sports@halandri.gr

Προϊστ. Τμήματος Παιδείας & Φροντίδας Σχολικών Μονάδων,
τηλ. 210 6899925, e-mail: proist.paideias@halandri.gr

Τμήμα Παιδείας & Φροντίδας Σχολικών Μονάδων,
τηλ. 210 6899926/927, e-mail: grafeio.paideias@halandri.gr

Προϊστ. Τμήματος Προγραμματισμού Δραστηριοτήτων & Νέας Γενιάς,
τηλ. 210 6856411, e-mail: sports@halandri.gr

Τμήμα Προγραμματισμού Δραστηριοτήτων & Νέας Γενιάς,
τηλ. 210 6856410e-mail: sports@halandri.gr

Προϊστ. Τμήματος Φροντίδας Αθλητικών Εγκαταστάσεων,
τηλ. 210 6856412, e-mail: paideia-sports@halandri.gr

Τμήμα Φροντίδας Αθλητικών Εγκαταστάσεων,
τηλ. 210 6856412, e-mail: paideia-sports@halandri.gr


Αθλητικά Κέντρα

Ανοιχτό Κολυμβητήριο "Παύλος Παπαγιαννόπουλος", Αποστολοπούλου 60, Κ. Χαλάνδρι, τηλ. 210 6722822

Κλειστό Γυμναστήριο «Μάρκος Παπαδάκης», Σαρανταπόρου & Σοφ. Βενιζέλου, τηλ./Fax 210 6775730

Κολυμβητήριο "Νικόλαος Πέρκιζας", Λεωφ. Πεντέλης 150, τηλ/fax 210 6856410, τηλ. 210 6821975, fax 210 6821926

Γήπεδα Tennis, "Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής", Πάτημα Χαλανδρίου, Τήνου & Ησιόδου, τηλ. 210 8030654


Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου

Δαναΐδων & Αντιγόνης, τηλ. 210 6840033


ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Φλύα Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Χαλανδρίου

Αγίας Παρασκευής 100, 15232 Χαλάνδρι
τηλ.:210 6830305, 210 6836670, Fax 210 6836679
email: flya@otenet.gr
http://www.flya-ae.gr/

Σύλλογος Εργαζομένων

Αγ. Γεωργίου & Φιλ. Λίτσα, τηλ. 213 2023951, Fax 213 2023877
http://sedhalandriou.blogspot.gr/

Δημοτικό Κοιμητήριο