18 Απρ 2018

Δήμος Χαλανδρίου: Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904

Χαλάνδρι, 13/04/2018
Α.Π.: 13132

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο(Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 18η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Απόφαση αποδοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, έγκριση σκοπιμότητας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» και έγκριση μελέτης.

2.Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα WiFi for Europe (WiFi4EU).

3.Έγκριση σκοπιμότητας και ανάγκη εκτέλεσης εργασιών: «Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας – εντομοκτονίας, κλπ», «Έξοδα απολύμανσης σχολικών συγκροτημάτων».

4.Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου», για διαφημιστική καταχώριση σε εφημερίδα. 

5.Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσών, για ενημερωτικές δράσεις και διοργάνωση συνάντησης γνωριμίας και ανοιχτής συζήτησης με κύριο άξονα το παιδί, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Οικογένειας.

6.Παράταση της μείωσης του ενοικίου της κ. Σιέττου Αικατερίνης.

7.Εκμίσθωση της καντίνας του θεάτρου Ρεματιάς.

8.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ΄αρ. 1731, 1732, 1733 χρηματικούς καταλόγους.

9.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

10.Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 12704/10-04-2018).

11.Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ.13115/13-04-2018).

12.Επιχορήγηση του Φιλοπρόοδου Ομίλου Τούφας με ποσό 2.950€ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο πάρκο Ιωαννίνων & Τυμφρηστού.

13.Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος καλοκαιρινής φύλαξης με δημιουργική απασχόληση μαθητών δημοτικών & νηπιαγωγείων σε επτά (7) σχολικά συγκροτήματα για το έτος 2018.

14.Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων (ΦΛΥΕΣ).

15.Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων (ΕΠΑΨΥ).

16.Παραχώρηση κολυμβητηρίου Αθλητικού Κέντρου «Νικ. Πέρκιζας».

17.Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

18.Αντικατάσταση μέλους α) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2018 και β) Επιτροπής Παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2018.

19.Ανάρτηση στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» των ορίων της παρ.4 του αρθ.23 του Ν.3889/2010 στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης των δασικών χαρτών.

20.Εξέταση ένστασης κ. Ε. Μπολιεράκη κατά των αποφάσεων 424/2017 και 19/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου.

21.Έγκριση αλλαγής διατομής οδοστρώματος στη συμβολή της οδού Αγ. Παρασκευής με την πλατεία Φλύας προς επίλυση θέματος της θέσης του περιπτέρου στη θέση αυτή.

22.Παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης στο Προξενείο της Δημοκρατίας της Νικαράγουα επί της οδού Φωκίδος 1 στο Ο.Τ. 296.

23.Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων επί της οδού Αριστοτέλους 33, στο Ο.Τ. 95 στο Δήμο Χαλανδρίου. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ