16 Μαρ 2018

Προκήρυξη 3Κ/2018: Η μεγάλη ΑΔΙΚΙΑ της “πριμοδότησης” των 17 μορίων

Όπως αποκλειστικά δημοσίευσε το epoli.gr την Τρίτη 12 Μαρτίου 2018, έχει εκδοθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η υπ’ αριθμ. 1549/2018 απόφαση, με την οποία κρίθηκε ότι, η εργασία συμβασιούχων στην καθαριότητα των Ν.Π.Δ.Δ. των Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. συνιστά ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας. Μετά την δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης θα πρέπει άμεσα να διευκρινιστεί από το Α.Σ.Ε.Π. το ζήτημα της μοριοδότησης της εμπειρίας όσων έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν σε Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων,  παρέχοντας υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε ότι έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.
Από τη στιγμή, που και αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν απασχοληθεί παρέχοντας υπηρεσίες καθαριότητας -και μάλιστα ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση- θα πρέπει και αυτοί να πριμοδοτηθούν με τα 17 μόρια που λαμβάνουν όλοι όσοι έχουν απασχοληθεί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. 
Η καθυστέρηση του Α.Σ.Ε.Π. να διευκρινίσει τα ανωτέρω ζητήματα προκαλεί ερωτήματα ως προς την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό στους υποψηφίους που έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν στην καθαριότητα Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. Αυτοί θα πρέπει να υπολογίσουν την προϋπηρεσία τους στην καθαριότητα των Ν.Π.Δ.Δ. ως εμπειρία σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας ή θα πρέπει να αρκεστούν στα μόρια της γενικής εμπειρίας;
Ο Δικηγόρος Λάμπρος Ντουματσάς, που πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1549/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μιλώντας στο epoli.grδήλωσε:
«Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκαθαριστεί από το Α.Σ.Ε.Π. αν η πρόσφατη δικαιοδοτική κρίση θα επηρεάσει την προηγούμενη απόφασή του, με την οποία η απασχόληση στην καθαριότητα των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. δεν συνιστά απασχόληση σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης επιβάλλει την με όμοιο τρόπο αντιμετώπιση όμοιων καταστάσεων.
Για να γίνει κατανοητή η παράλογη, άδικη και άνιση μεταχείριση από το Α.Σ.Ε.Π. των εργαζομένων στην καθαριότητα Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. σε σχέση με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των Ο.Τ.Α. σας αναφέρω δύο παραδείγματα: Μία καθαρίστρια παιδικού σταθμού στο Δήμο Κορυδαλλού δικαιούται σύμφωνα με το Α.Σ.Ε.Π. τα 17 μόρια ανά μήνα της ειδικής εμπειρίας, καθώς οι παιδικοί σταθμοί στον εν λόγω Δήμο δεν υπάγονται σε κάποιο Ν.Π.Δ.Δ. αλλά απευθείας στο Δήμο, ενώ μια καθαρίστρια παιδικού σταθμού στο Δήμο Νέου Ηρακλείου ή στο Δήμο Γλυφάδας ή στο Δήμο Καλλιθέας ή στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού ΔΕΝ τα δικαιούται σύμφωνα με το Α.Σ.Ε.Π., καθώς οι παιδικοί σταθμοί στους εν λόγω Δήμους υπάγονται σε Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων αυτών.
Επιπλέον, μια καθαρίστρια στο Δήμο Νέου Ηρακλείου που καθαρίζει το Δημαρχείο δικαιούται σύμφωνα με το ΑΣΕΠ τα 17 μόρια ανά μήνα της ειδικής εμπειρίας, ενώ μία καθαρίστρια παιδικού σταθμού του ίδιου Δήμου ΔΕΝ τα δικαιούται.
Κατά συνέπεια, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, και άμεσα, οφείλει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού να εξαλείψει τις ανωτέρω διακρίσεις και έστω και την τελευταία στιγμή να αναγνωρίσει ότι δικαιούνται της ειδικής μοριοδοτήσεως και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., καθώς και αυτά παρέχουν ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα, όπως εξάλλου έκρινε και η Δικαστής που εξέδωσε την υπ. αριθμ. 1549/2018 απόφαση.»