1 Φεβ 2018

Ελεγκτικό Συνέδριο: Νέο “όχι” αύξησης μισθού Δημοτικών Υπαλλήλων από μετάταξη

Άλλη μια περίπτωση Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που κρίνει ότι, δημοτικοί υπάλληλοι ΙΔΑΧ Δημοτικού Βρεφοκομείου δεν δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές της νέας θέσης τους, κατά τη μετάταξή τους σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία και κλάδο, μετά από σύμφωνη γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου, “φέρνει στο φως”, σήμερα, το epoli.gr σε συνέχεια του μεγάλου θέματοςπου “άνοιξε”, αποκλειστικά, μόλις μία βδομάδα πριν.
Παρά το ότι, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η αύξηση του βασικού μισθού λόγω μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία συμψηφίζεται με το ποσό της προσωπικής διαφοράς, το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου - όπως και η αρμόδια Επίτροπος του Δήμου - αρνείται την καταβολή αναδρομικών αποδοχών προσωπικής διαφοράς των δεκαοκτώ εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του νομικού προσώπου, κρίνοντας ότι, η προσωπική διαφορά έπαψε να υφίσταται με τη μεταβολή της εκπαιδευτικής κατηγορίας των ανωτέρω εργαζομένων, καθώς από τη φύση της δεν αποτελεί ένα είδος πρόσθετης παροχής, η οποία ακολουθεί τον εργαζόμενο ανεξαρτήτως μεταγενέστερης αύξησης του μισθού, αντιθέτως αποβαίνει μειούμενη κατ’ αναλογία προς την αύξηση αυτή.
Υπενθυμίζεται ότι, για την ανάλογη περίπτωση που αποκάλυψε το epoli.gr αποφασιστική ήταν η αντίδραση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, που ζητά είτε την ανάκληση της Πράξης είτε την προώθηση νομοθετικής πρωτοβουλίας προς επίλυση του κατά περίπτωση μεγάλου αυτού θέματος.
Η ΠΡΑΞΗ | Προβολή/κατέβασμα