17 Φεβ 2014

Το Σχόλιο της 17-2-2014


Χαλάνδρι 17-2-2014

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι

Αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού στο δημόσιο τομέα, φέρνουν οι αλλαγές στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου  του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Συγκεκριμένα, τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να αξιολογούνται με την κλίμακα βαθμών του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 καθορίζονται ως εξής:

  1. με τους βαθμούς 9 και 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων.
  2. Με τους βαθμούς 7 και 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων .
  3. Με τους βαθμούς 1 έως 6 αξιολογείται έως και το 15% των υπαλλήλων.

Ο επιμερισμός των ποσοστών αξιολόγησης σε κάθε γενική Δ/νση γίνεται με απόφαση του οικείου Προϊστάμενου γενικής Δ/νσης στο σύνολο των υποκείμενων οργανικών  μονάδων μέχρι και επιπέδου τμήματος.  
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη είναι:

α) η παραγωγικότητα των μονάδων 
β) οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής 
γ) η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα.

Για την αξιολόγηση των Προϊστάμενων, το ανώτατο ποσοστό αξιολόγησης με τους βαθμούς 9 και 10 ανέρχεται έως και 70%,  το οποίο υπολογίζεται επί του συνόλου των προϊστάμενων του ίδιου επιπέδου της ίδιας Γενικής Δ/νσης.

Η συντακτική ομάδα της “πρΟΤΑσης” πιστεύει ότι, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το κλείσιμο φορέων του δημοσίου, αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια συρρίκνωσης του Δημοσίου, εκχώρησης αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα και δραστικής μείωσης του προσωπικού του Δημοσίου, μέσω της επιλογής των απολύσεων.
Το όλο σχέδιο του υπουργείου είναι να δημιουργηθεί μια δεξαμενή υπαλλήλων με αρνητική βαθμολογία, προκειμένου να τηρηθούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις για απολύσεις στο δημόσιο τομέα και η δημιουργία ενός  δημοσίου υπαλλήλου φοβισμένου , εξαρτημένου από τις ΄΄βουλές ΄΄ του εκάστοτε προϊσταμένου και τις πολιτικές σκοπιμότητες της εκάστοτε διοίκησης .
      Εμείς δεν διαφωνούμε με την προοπτική της αξιολόγησης . Αλλά τι αξιολόγηση είναι αυτή, όταν θέτει υποχρεωτικά ένα στόχο : το 15% των υπαλλήλων ενός φορέα να έχει αρνητική βαθμολογία!! Μια «αξιολόγηση»  που θεωρεί παραγωγικό υπάλληλο, αυτόν που αποδίδει σε σχέση με τις συγκεκριμένες προτεραιότητες της συγκεκριμένης ασκούμενης πολιτικής ;
  Αυτά  δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες   δεσμεύσεις  εξυπηρετούν άλλους σκοπούς που δεν έχουν ως βάση τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υπηρεσιών του Δημοσίου.
Χωρίς πρόγραμμα αναβάθμισης των υπηρεσιών του Δημοσίου που να ανταποκρίνεται σε ένα πλάνο καταγραφής των υπηρεσιακών αναγκών και κάλυψη των υφιστάμενων κενών με μόνιμες σχέσεις  εργασίας, οδηγούμαστε – και προφανώς αυτός είναι ο στόχος ΤΟΥΣ -  σε άλλους δρόμους και προοπτικές μιας άλλη εποχής …


Η συντακτική ομάδα της «πρΟΤΑσης» πιστεύει σε ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο δημόσιο , το οποίο, αφού στελεχωθεί και ενισχυθεί διοικητικά και οργανωτικά, θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας.
πρΟΤΑση