22 Φεβ 2018

Επανακατάταξη δημοτικών υπαλλήλων και αρνήσεις ΕλΣυν: Παρέμβαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Στο θέμα που ανέδειξε το epoli.gr αυτό της επανακατάταξης των δημοσίων/δημοτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4354/2015, ύστερα από μετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και της άρνησης του ΕλΣυν να προβεί στη θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων Δήμων, παρουσιάζοντας, αποκλειστικά, τις Πράξεις Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (48/2017και 84/2017) και είχε προκαλέσει την αντίδραση της ΠΟΕ-ΟΤΑ (επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών), επανέρχεται η Ομοσπονδία, μετά και τη νέα, αποκλειστική αποκάλυψη επί του ίδιου θέματος - αυτή τη φορά Τμήματος του ΕλΣυν - του epoli.gr ζητώντας την ανάκληση της προαναφερόμενης Πράξης του Ι’ Τμήματος ή νομοθετική παρέμβαση ρητού καθορισμού του τρόπου της μισθολογικής κατάταξης των μετατασσόμενων υπαλλήλων σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος, όπως παρουσιάζουμε, σήμερα και πάλι αποκλειστικά.
«[....] Αντίθετα, με νέα Πράξη (84/2017) το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι΄ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιμένει στις απόψεις του και δεν αντιλαμβάνεται τη μισθολογική διαφορά μετά από μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία παρ’ ότι αυτό προβλέπεται τόσο από τον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) όσο και με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2/88138/ΔΕΠ/10-11-2016 εγκύκλιο του», επισημαίνει στη νέα επιστολή της προς τους, Πάνο Σκουρλέτη, Όλγα Γεροβασίλη και Γιώργο Χουλιαράκη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ζητά: 
«[...] Επειδή η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου διευρύνεται και έχει δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση, αναστάτωση και άνιση μεταχείριση στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, καθώς έρχεται να ανατρέψει μια διαδικασία που εφαρμόζεται για πολλά χρόνια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τις οδηγίες-εγκυκλίους των υπηρεσιών σας, σας ζητούμε όπως με την ΑΜΕΣΗ παρέμβαση των Υπουργείων σας ζητηθεί να ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ οι Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να καθορίζεται ρητά ο τρόπος της μισθολογικής κατάταξης των μετατασσόμενων σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος (σχετικό το άρθρο 11, παρ.4 και 5 του Ν.4354/2015)».
η επιστολή της ΠΟΕ-ΟΤΑ