5 Νοε 2016

Σημαντική μείωση παραβόλων σε διαγωνισμούς - διαδικασίες του ΑΣΕΠ

Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορου Βερναρδάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, τα προβλεπόμενα παράβολα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αναπροσαρμόζονται ως εξής:

- Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής σε γραπτό διαγωνισμό ορίζεται σε τρία (3) ευρώ από είκοσι (20) ευρώ.

- Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής σε λοιπές διαδικασίες διορισμού ή πρόληψης ορίζεται σε τρία (3) ευρώ από είκοσι (15) ευρώ.

- Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων) για διορισμό στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ από σαράντα (40) ευρώ.

- Το παράβολο υποβολής ένστασης ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ από πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που η επιβληθείσα ένταση γίνεται δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.