2 Νοε 2016

Δημόσιο: Έγγραφο Βερναρδάκη για τη συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων

Δεδομένου ότι, η θητεία των μελών των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016, με έγγραφό του, ο αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, ζητά από τους ενδιαφερόμενους (ακολουθούν αναλυτικά) να αποστείλουν τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. Κάθε Υπουργείο, Ν.Π.Δ.Δ. και Περιφέρεια, που έχει ένα ή περισσότερα Πειθαρχικά Συμβούλια, καθώς και οι Δήμοι κάθε Περιφερειακής Ενότητας, εντός της οποίας εδρεύει το αρμόδιο για το προσωπικό τους Πειθαρχικό Συμβούλιο, να προβούν άμεσα στην κατάρτιση κατάστασης με τα ονόματα όλων των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, των οποίων ο υπολειπόμενος χρόνος έως την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη.
  2. Οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, να καταρτίσουν κατάσταση με τα ονόματα όλων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των οποίων ο υπολειπόμενος χρόνος έως την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη.
  3. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και ειδικότερα: α) δύο (2) εκπρόσωποι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. ή Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., β) δύο (2) εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι Δήμων και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ακολουθεί το έγγραφο του αν. Υπουργού ΕΣ.Δ.Α., Χρ. Βερναρδάκη
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ | Προβολή/κατέβασμα