9 Νοε 2016

Όλες οι αλλαγές σε επικουρική ασφάλιση & εφάπαξ από 1η Γενάρη (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με τις διατάξεις βάσει των οποίων τροποποιούνται διατάξεις του ν.4052/2012 (Α ́ 41) που αφορούν το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.),το οποίο μετονομάζεται σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και στο οποίο εντάσσονται ταμεία, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί πρόνοιας που χορηγούν εφάπαξ παροχές, εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν.4387/2016, ορίζεται η 1.1.2017.

Οι ρυθμίσεις που αφορούν τις εφάπαξ παροχές εντάσσονται στο πλαίσιο εξορθολογισμού της υφιστάμενης κατάστασης στα Ταμεία Πρόνοιας με την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας

Ειδικότερα, στις διατάξεις των άρθρων 74 έως 79 και 84 που αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς μας προβλέπονται κατ’ άρθρο τα ακόλουθα:

Δείτε τη συνέχεια τις εγκυκλίου και όλες τις αλλαγές ΕΔΩ