21 Οκτ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατόπιν της ΣΟΧ 1/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατόπιν της ΣΟΧ 1/2016

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 105 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ