29 Οκτ 2016

Διευκρινίσεις Βερναρδάκη για την παράταση συμβάσεων καθαριότητας (εγκύκλιος)

Διευκρινίσεις σε σχέση με την διάταξη (άρθρο 16 του Ν. 4429/2016 – ΦΕΚ 199/Α ́/21-10-16) για την παράταση των συμβάσεων καθαριότητας στο δημόσιο και του ΟΤΑ δίνει με εγκύκλιο του ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η οποία δημοσιοποιήθηκε την ώρα που δήμαρχοι επιχειρούν για μια ακόμη φορά να “μπλοκάρουν” τη διάταξηστη ρύθμιση εμπίπτουν: 

-Όσες συμβάσεις έχουν λήξει μετά την 21η-7-2016 αλλά και
-Προσωπικό που συνεισφέρει υπό την ευρεία έννοια στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του τομέα καθαριότητας, όπως π.χ. οι οδηγοί και συνοδοί απορριμματοφόρων, οι χειριστές μηχανημάτων έργου που συνεισφέρουν στον τομέα καθαριότητας, οι απασχολούμενοι στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού και στον τομέα πρασίνου καθώς και στην καθαριότητα των κοιμητηρίων κ.λ.π., χωρίς να αποτελεί αποκλειστικό κριτήριο για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις η ονομασία της ειδικότητας που κατέχουν και ανεξαρτήτως της οργανικής μονάδας, στην οποία αυτοί είχαν τοποθετηθεί, αλλά με βάση το λειτουργικό κριτήριο της εν τοις πράγμασι συνεισφοράς τους στον τομέα αυτό και των καθηκόντων που αυτοί ασκούσαν ή ασκούν. “Βάσει των ανωτέρω και με στόχο την ορθή και ενιαία εφαρμογή του νόμου τα αρμόδια όργανα των οικείων φορέων, τα οποία έχουν πλήρη γνώση των πραγματικών δεδομένων, είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αυτοδίκαιη παράταση των εν λόγω συμβάσεων, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν”, αναφέρει χαρακτηριστικά η εγκύκλιος.
Παράλληλα ΔΕΝ εμπίπτει “το προσωπικό με δίμηνες συμβάσεις εργασίας οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1-1-2016 και μετά”.
Πώς γίνεται η παράταση
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο “η παράταση των εν λόγω συμβάσεων διενεργείται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου και δεν απαιτείται απόφαση κάποιου άλλου συλλογικού οργάνου π.χ Διοικητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου κλπ.”
Αμείβεται το μεσοδιάστημα; 
Όσον αφορά τη δυνατότητα αποζημίωσης του εν λόγω απασχολούμενου προσωπικού, για όσο χρονικό διάστημα αυτό δεν προσέφερε υπηρεσίες “με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί από διάφορες υπηρεσίες σχετικά, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η καταβολή αποδοχών συναρτάτα άμεσα με την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του εργαζόμενου και κατά συνέπεια δεν οφείλονται αποδοχές για το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος δεν παρέσχε υπηρεσία.
Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ