5 Οκτ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@halandri.gr

Χαλάνδρι, 4/10/2016
Α.Π.: 29123

18η ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση του σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 05η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή της απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για την παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου ιδιοκτησίας της, του «πρώην Σαπωνοποιείου Ζερβού», εντός του απαλλοτριωθέντος χώρου για το 3ο Γυμνάσιο – 3ο Λύκειο Χαλανδρίου, που βρίσκεται επί των οδών Αεροπόρου Λάϊτμερ και Μικράς Ασίας, οικοδομικό τετράγωνο 550, στο Δήμο Χαλανδρίου και εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής πράξης παραχώρησης.

2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας οκτώ αιρετών για τη συμμετοχή τους στο Ειδικό Συνέδριο με θέμα: «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» που διοργανώνει η ΚΕΔΕ τη 17η & 18η Οκτωβρίου στο Βόλο.

Η έκτακτη Συνεδρίαση κρίνεται απαραίτητη:

α) για το 1ο θέμα λόγω της πρόσφατης αλλαγής του νομικού καθεστώτος της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και την εξ’ αυτής ανάγκη να υπογραφεί άμεσα η σχετική Σύμβαση της δεκαπενταετούς παραχώρησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης έτσι ώστε να νομιμοποιείται άμεσα η χρήση του χώρου και των εργασιών αποκατάστασης.

β) για το 2ο θέμα λόγω προθεσμιών που θέτει ο προγραμματισμός για το ανωτέρω Συνέδριο.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ