14 Οκτ 2016

Ποιοι δημοτικοί φορείς δεν έστειλαν εκκρεμότητες διορισμών ΔΕ, ΥΕ (λίστα)

Nα αποστείλουν έως 17 Οκτωβρίου τις εκκρεμοτήτων διορισμών κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες καλεί φορείς των δήμων το υπουργείο Εσωτερικών. Με την εγκύκλιο του το ΥΠΕΣΔΑ κατονομάζει τους φορείς που δεν ανταποκρίθηκαν στην από 20.9 πρώτη εγκύκλιο του η οποία είχε προθεσμία έως 30.9 και τονίζει ότι «οι συγκεκριμένοι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν την απαιτούμενη πληροφόρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες της εν θέματι Εγκυκλίου, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 17-10-2016, άλλως η υπηρεσία μας θα θεωρήσει ότι καμία από τις καταγεγραμμένες εκκρεμότητες διορισμών ΔΕ/ΥΕ που τους αφορούν και αποτυπώνονται στο συνημμένο Πίνακα δεν αφορά ανταποδοτική υπηρεσία, με ό, τι αυτό συνεπάγεται ως προς το περιεχόμενο επικείμενης έκδοσης απόφασης κατανομής για τις κατηγορίες αυτές.»