25 Οκτ 2016

53 εκ. € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δήμων (Αναλυτικά οι Δήμοι)

Νέες αποφάσεις, ύψους 52.945.224,100 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμων προς τρίτους, υπέγραψε ο Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιάννης Μπαλάφας.

Η επιχορήγηση θα πραγματοποιηθεί, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ. – Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

Η πρώτη απόφαση – Οι Δήμοι


Η δεύτερη απόφαση – Οι Δήμοι