4 Οκτ 2016

Προϋπολογισμοί 2017 Δήμων & Περιφερειών [Εγκύκλιος]

Στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικών διατάξεων και οδηγιών, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ., Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α., ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. ενημερώνει με εγκύκλιό του ότι, η διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων των Προϋπολογισμών έτους 2017 των Δήμων, των Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και των Συνδέσμων, θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm.

Τέλος, στην ίδια εγκύκλιο (ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο) παρουσιάζεται ολόκληρη η διαδικασία.