4 Οκτ 2016

Προϋπολογισμός-Αυτοδιοίκηση: Μειωμένες οι δαπάνες για 2016 & 2017

Μειωμένες κατά 26 εκατ. ευρώ αναμένεται να είναι οι δαπάνες για την Αυτοδιοίκηση το 2016. Αυτό προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2017. Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στο κείμενο (σελ. 31), «το ισοζύγιο το ενοποιημένου προϋπολογισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης αναμένεται να ανέλθει στα 289 εκατ. ευρώ για το 2016, συμπεριλαμβάνοντας το ισοζύγιο των νομικών προσώπων και των δημοτικών επιχειρήσεων ΟΤΑ και την μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων. Οι εκτιμήσεις του 2016 διαμορφώθηκαν με βάση την εκτέλεση του ενοποιημένου προϋπολογισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι μειωμένες κατά 26 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που είχε τεθεί στο προϋπολογισμό του 2016 (315. εκατ. ευρώ). Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των υποχρεώσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Παράλληλα, για το 2017, (σελ.42) το ισοζύγιοΠροϋπολογισμός-Αυτοδιοίκηση: Μειωμένες οι δαπάνες για 2016 & 2017 του ενοποιημένου προϋπολογισμού για την Αυτοδιοίκηση αναμένεται να διαμορφωθεί στα 54 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 235 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2016, καθώς δεν περιλαμβάνεται ποσό 214 εκατ. ευρώ λόγω λήξης του προγράμματος των ληξιπρόθεσμων.