13 Σεπ 2016

Διευκρινίσεις ΥΠΕΣΔΑ για την εκλογή Υπηρεσιακών Συμβουλίων στους δήμους

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη δύο αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α ́ Βαθμού, εξέδωσε με εγκύκλιο ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μπαλάφας.

Σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 5 παρ. 1β του ν. 3584/2007, τα οποία εκπροσωπούν τους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται ημέρα Τρίτη του τρέχοντος έτους.

Η ημερομηνία εκλογής ορίζεται με προκήρυξη που εκδίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή για τους δήμους Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης ο οικείος δήμαρχος, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η ημέρα εκλογής δεν μπορεί να ορισθεί νωρίτερα από τρεις μήνες από την έκδοση της προκήρυξης».

Ωστόσο, επειδή στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους έχει προκηρυχθεί η διεξαγωγή του 44ου Καταστατικού – Οργανωτικού και του 45ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ, το υπουργείο ζητά, προκειμένου να διεξαχθούν απρόσκοπτα οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβούλιων του προσωπικού των ΟΤΑ Α ́ Βαθμού, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η ημερομηνία εκλογής να μην συμπέσει με αυτή των εν λόγω Συνεδρίων της ΠΟΕ – ΟΤΑ.

Αναλυτικά η εγκύκλιος.