29 Σεπ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Πτυχία ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των προγραμμάτων, του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ( Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου μάθησης) που λειτούργησαν στο Δήμο Χαλανδρίου το 2015 και το 2016, μπορούν να παραλαμβάνονται από το γραφείο παιδείας – Παπάγου 7, ημιόροφος από τις 09.00 έως 13.00, τις εργάσιμες μέρες .