13 Σεπ 2016

Δήλωση «Πόθεν έσχες» & Τ.Α.: Ποιοι υποχρεούνται υποβολής

Με Ηλεκτρονικό τρόπο υποβάλλεται η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης -ΔΠΚ- από τους υπόχρεους που ορίζει ο Ν.3213/2003 και μάλιστα μέσω Taxisnet.

Από το έτος 2016 (χρήση 2015) και εφεξής η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.), σύμφωνα με το Ν. 4389/2016, καθώς και με την υπ’ αριθμ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015 (ΦΕΚ Β’ 2579) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίστηκε ότι, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του νέου (προσθήκη νέων στοιχείων) συστήματος «ΠΟΘeΝ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pothen.gr.

Η πρόσβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα “ΠΟΘeΝ” θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Κατά τα επόμενα έτη η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων «Πόθεν έσχες» αναμένεται να ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, ενώ ο σχετικός νόμος προβλέπει αυστηρά πρόστιμα και ποινές για όσους δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση ή την υποβάλουν με ανακριβή στοιχεία.

Ανάμεσα στον μακρύ κατάλογο υπόχρεων υποβολής δήλωσης «Πόθεν έσχες» αιρετοί και εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο Βαθμών (Δήμοι και Περιφέρειες).

Συγκεκριμένα, ορίζεται (Άρθρο 1 Ν.3213/2003), μεταξύ άλλων υπόχρεων:

«Οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη, των δημοτικών συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, καθώς και οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των Δήμων.»