19 Σεπ 2016

Συντάξεις: Ποιοι μπορούν να βγουν στα 62 (πίνακες)

Ακόμη και 5 ή και 10 χρόνια μπορούν να γλιτώσουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, τις ΔΕΚΟ και τις Τράπεζες. Το κλειδί για να μπορέσει κάποιος να βγει νωρίτερα από τα 67 στη σύνταξη είναι να είναι παλιός ασφαλισμένος, προ του 1993 δηλαδή και να έχει 35 με 37 χρόνια εργασίας.

Γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν το ’93 στο ΙΚΑ και είχαν ανήλικο το 2012, γυναίκες στο ΙΚΑ με 33 έτη το 2012, άνδρες και γυναίκες με ασφάλιση πριν το ’83 και 35 έτη στο ΙΚΑ μέχρι το 2012 και πολλοί άλλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς περικοπή σύνταξης, με πλήρη δηλαδή, πριν τα 62 έτη.
Δημόσιο:
Με 35 έτη και πρόσληψη πριν το 1983
Έτη υπηρεσίας/Ηλικία συνταξιοδότησης
35 ως 18/8/2015            χωρίς όριο
35 ως 31/12/2015          58,6
35 το 2016                    59
35 το 2017                    59,6
35 το 2018                    60
35 το 2019                    60,6
35 το 2020                    61
35 το 2021                    61,6
35 το 2022                   62 (με 40 έτη)
Με 37 έτη και πρόσληψη μετά το 1983 (25 έτη ως το 2010)
Έτη υπηρεσίας/Ηλικία συνταξιοδότησης
37 ως 18/8/2015                   χωρίς όριο
37 ως 31/12/2015                 55,11
37 το 2016                          56,9
37 το 2017                           57,8
37 το 2018                         58,6
37 το 2019                         59,5
37 το 2020                         60.3
37 το 2021                         61,2
37 το 2022                         62 (με 40 έτη)
ΔΕΚΟ-Τράπεζες:
Μητέρες με 25 έτη και ανήλικο παιδί ως το 2012:
Έτη και ηλικία ασφαλισμένης/Ηλικία συνταξιοδότησης
18/8 ως 31/12 2015 για ηλικία    50,52 και 55       55, 55 και 55,6 μήνες
2016 για ηλικία 50,52 και 55        56,9 μήνες, 56, 9 μήνες και 58
2017 για ηλικία 50,52 και 55        58,5 μήνες, 58,5 μήνες και 59,6 μήνες
2018 για ηλικία 50,52 και 55        60,2 μήνες, 60,2 μήνες και 61
2019 για ηλικία 50,52 και 55        61,10 μήνες, 61, 10 μήνες και 62,6 μήνες
2020 για ηλικία 50,52 και 55        63,7 μήνες, 63,7 μήνες και 64
2021 για ηλικία 50,52 και 55        65,3 μήνες, 65,3 μήνες και 65, 6 μήνες
2022 για ηλικία 50,52 και 55        67, 67 και 67 έτη
ΙΚΑ:
Με 10.800 ένσημα και 10.500 ως το 2011
Ηλικία και έτος συμπλήρωσης/Ηλικία συνταξιοδότησης
58 ως 18/8/2015            58
58 ως 31/8/2015            58,6
58 το 2016                   59
58 το 2017                   59,6
58 το 2018                   60
58 το 2019                   60,6
58 το 2020                 61
58 το 2021                 61,6
58 το 2022                 62 ( με 40 έτη) 
Με 11.100 ένσημα (τα 10.500 το 2012) 
Ηλικία και έτος συμπλήρωσης/Ηλικία συνταξιοδότησης
59 ως 18/8/2015            59
59 ως 31/8/2015            59,5
59 το 2016                    59,9
59 το 2017                    60,2
59 το 2018                   60,6
59 το 2019                   60,11
59 το 2020                   61,3
59 το 2021                   61,8
59 το 2022                   62 (με 40 έτη
Γυναίκες πριν το 1993 με ανήλικο το 2010 και 5.500 ένσημα 
Ηλικία και έτος συμπλήρωσης/Ηλικία συνταξιοδότησης
55 ως 18/8/2015            55
55 ως 31/8/2015            56,6
55 το 2016                   58
55 το 2017                   59,6
55 το 2018                   61
55 το 2019                  62,6
55 το 2020                  64
55 το 2021                  65,6
55 το 2022                  67
Γυναίκες πριν το 1993 με ανήλικο το 2011 και 5.500 ένσημα 
Ηλικία και έτος συμπλήρωσης/Ηλικία συνταξιοδότησης
57 ως 18/8/2015            57
57 ως 31/8/2015            58,3
57 το 2016                   59,6
57 το 2017                  60,9
57 το 2018                  62
57 το 2019                  63,3
57 το 2020                 64,6
57 το 2021                  65,9
57 το 2022                  67