20 Σεπ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Επιμορφωτική διημερίδα με Θέμα «Το νέο θεσμικό πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων βάσει Ν. 4412/16»