3 Ιουν 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Οικονομική προσφορά που αφορά «την έκδοση Υ.Δ.Ε. σ’ όλα τα σχολεία της Α’ Βάθμιας Εκπ/σης του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Αρμόδια : Γ. Ράπτη 
Ταχ.Δ/νση: Παπάγου 7 
Τ.Κ. : 152 34 – Χαλάνδρι
Τηλ. : 2106899.924
Φαξ. : 2106899.932 

Χαλάνδρι, 03.06.2016
Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Η Σχολική Επιτροπή Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου καλεί όσους επιθυμούν να αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους που αφορά «την έκδοση Υ.Δ.Ε. σ’ όλα τα σχολεία της Α’ Βάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Χαλανδρίου»
στο e-mail: sxoliki.epitropi@halandri.gr μέχρι και το μεσημέρι της 9ης Ιουνίου 2016.

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
  • Αρχικό έλεγχο σ΄όλες τις εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων – συγκροτημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθεσίες.
  • Σε περίπτωση που δεν σημειωθούν ελλείψεις στα σχολεία, έκδοση Υ.Δ.Ε.
  • Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καλώς ή ότι υπάρχουν ελλείψεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα πρέπει να δοθεί έγγραφη λίστα με τις τυχόν επιδιορθώσεις που πρέπει να γίνουν.
  • Έγγραφη προσφορά για το κόστος των επιδιορθώσεων και της εργασίας (η προσφορά αυτή θα είναι ανεξάρτητη εφ΄όσον χρειαστεί να γίνουν επιδιορθώσεις-επισκευές και θα δοθεί σε 2ο χρόνο).
  • Επανέλεγχος των εγκαταστάσεων μετά την επισκευή –επιδιόρθωση και έκδοση της Υ.Δ.Ε.
Η προσφορά θα υπολογίζεται για μία ηλεκτρική παροχή (ένα ρολόι).