6 Ιουν 2016

Η χαρτογράφηση του ελληνικού δημοσίου –αλήθειες και ψέματα

Τους μύθους και τις αλήθειες για το ελληνικό δημόσιο παρουσιάζει σε μια ειδική έκδοση το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η χαρτογράφηση του δημοσίου γίνεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Χ. Βερβαρδάκη ο οποίος επισημαίνει στο πρόλογο της έκδοσης ότι «η παρούσα έκδοση έχει ως στόχο την κατάρριψη των μύθων και την αποκατάσταση της αλήθειας, με την παράθεση στοιχείων, για τα πραγματικά μεγέθη του ελληνικού Δημόσιου Τομέα σε ό,τι αφορά τη μισθολογική και συνταξιοδοτική δαπάνη, την απασχόληση και την ανάπτυξη, συμβάλλοντας, έτσι, στην έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για μία ποιοτική, ανοικτή στους πολίτες, δημοκρατική και κοινωνικά υπεύθυνη κρατική διοίκηση και δημόσιες υπηρεσίες».

Αρχικά παρουσιάζεται η μισθολογική δαπάνη στο Δημόσιο Τομέα, και αναλύεται ότι το ύψος της ανέρχεται στα 15,8 δις ευρώ ή 9,0% του ΑΕΠ, το 2015, ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (9,2% του ΑΕΠ).

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαχρονική μείωση των ετήσιων τακτικών αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων από το 2009.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά για την απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα και παρατίθενται τα στοιχεία με βάση τα οποία η απασχόληση στον ελληνικό δημόσιο τομέα ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Στο τρίτο κεφάλαιο, τεκμηριώνεται το ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη με απολύσεις και μείωση του δημόσιου καθώς η μείωση μισθών και απασχόλησης κατά 30% στο δημόσιο τομέα μετακυλίεται σε ολόκληρη την κοινωνία, αποδυναμώνει το ασφαλιστικό σύστημα και επηρεάζει καταλυτικά τον ιδιωτικό τομέα μεταφραζόμενο ως μείωση της κατανάλωσης.