8 Ιουν 2016

Ο νέος τρόπος υπολογισμού των μερισμάτων του ΜΤΠΥ (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο για το νέο τρόπο υπολογισμού του μηνιαίου μερίσματος για όλους τους μερισματούχους του Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επίσης όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:
«Με βάση τον ανακεφαλαιοποητικό χαρακτήρα του Ταμείου και της συνεπαγόμενης υποχρέωσης ότι , τα χορηγούμενα μερίσματα στους μερισματούχους θα πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τις καταθέσεις του μετόχου, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων, η χορήγηση παροχών από το ΜΤΠΥ χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων καθώς και από τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου, αποκλείοντας την οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με εξαίρεση τους πόρους έκτακτης χρηματοδότησης των μερισμάτων των εν δυνάμει μερισματούχων των οποίων οι αιτήσεις τους εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή την 12/5/2016».

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ