3 Ιουν 2016

Δήμος Χαλανδρίου: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , από 8/6/16 έως 7/9/16,  για τις ανάγκες του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος.

Δείτε Ε Δ Ω την απόφαση.