6 Ιουν 2016

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.