8 Ιουν 2016

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π. ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2009.