7 Απρ 2016

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ.Ε. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ Ή ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Υ.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.