1 Μαρ 2016

Wind: Οι εργαζόμενοι επιτρέπεται να... κοιτούν το κάθισμα ή να το ακουμπούν. Απαγορεύεται να καθίσουν!!!

Επιστολή προς τη διοίκηση της εταιρείας απέστειλε το ΠΑΣΕ Wind, για μια σειρά εργασιακών θεμάτων, ζητώντας απαντήσεις. Μεταξύ άλλων, όπως καταγγέλλει, μετά την ανακαίνιση των καταστημάτων, το Σωματείο διαπίστωσε πως «δεν υπάρχουν καθίσματα για αυτούς ή όταν υπάρχουν οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να κάθονται σε αυτά (σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν απλά να ακουμπήσουν)! Όπως αναφέρεται στο Training manual- remodeled Stores “Κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης οι πωλητές πρέπει να είναι όρθιοι…”».

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς: κο Καρμίρη Γ

Με την παρούσα επιστολή σας καλούμε να τοποθετηθείτε άμεσα σχετικά με τα παρακάτω ζητήματα:

1) Παρά τις διακηρύξεις σας περί πλεονάζοντος προσωπικού συνεχίζετε την ανάθεση των εργασιών τους σε εργολάβους. Πχ. πλέον 3 εταιρίες έχουν αναλάβει τα καθήκοντα των τμημάτων εξυπηρέτησης πελατών (για το incoming και το back office, γιατί για το outgoing είναι αναρίθμητες). Μάλιστα, η Teleperformance έχει προχωρήσει ήδη σε απολύσεις εργαζομένων με το αιτιολογικό ότι ο φόρτος εργασίας τους μειώνεται. Από την άλλη πλευρά, στα εν λόγω τμήματα στη Wind οι προσλήψεις έχουν παγώσει για μακρό χρονικό διάστημα. Είναι γνωστό βεβαίως ότι οι εταιρίες αυτές έχουν χειρότερους όρους εργασίας (και αν κρίνουμε από τις επιλογές ο πήχης πέφτει συνεχώς). Από τη συνολική διαχείριση δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα: Ποια είναι τα σχέδια της διοίκησης για τα τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών που εντάσσονται στη Wind; Σε πόσες εργολαβικές αναμένεται να ανατεθούν οι εργασίες της εταιρίας; Υπό ποιους όρους έχει κλείσει η συνεργασία με τους εργολάβους και αν σε αυτούς έχετε εντάξει αριθμό προσωπικού και ρήτρες για τις συνθήκες εργασίας;

2) Σας έχουμε επανειλημμένως επιστήσει την προσοχή για τις συνθήκες εργασίας στα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών και όχι μόνο. Ιδιαίτερα, οι εργαζόμενοι στο τηλεφωνικό κέντρο αναγκάζονται να εργάζονται στις γραμμές πάνω από 10 χρόνια, γεγονός που, όπως γνωρίζετε, σε μεγάλες εταιρίες τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποφεύγεται και οι εργαζόμενοι σε αυτά προωθούνται σε άλλα τμήματα για στελέχωση. Η πολυετής παραμονή στις γραμμές μαζί με τις υπόλοιπες συνθήκες εργασίας (εργασία Κυριακές και αργίες, περιορισμένες δυνατότητες σε άδειες, πολυάριθμες βάρδιες, πίεση για επίτευξη ανούσιων στόχων, συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή ακόμα και του χρόνου για προσωπικές ανάγκες, επιθετική/υβριστική συμπεριφορά πελατών κ.α.) συντελούν σε ένα προβληματικό εργασιακό περιβάλλον και έχουν οδηγήσει πολλούς συναδέλφους σε προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας.

3) Διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά ότι στο πλαίσιο ανακαίνισης των καταστημάτων δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τους τους εργαζομένους σε αυτά. Δεν υπάρχουν καθίσματα για αυτούς ή όταν υπάρχουν οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να κάθονται σε αυτά (σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν απλά να ακουμπήσουν)! Όπως αναφέρεται στο Training manual- remodeled Stores ‘Κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης οι πωλητές πρέπει να είναι όρθιοι…’. Στο παρελθόν μέλος του δ.σ. είχε διωχθεί από στελέχη της εταιρίας σχετικά με την αυτονόητη διεκδίκηση του δικαιώματος των εργαζομένων να χρησιμοποιούν τις καρέκλες. Μετά από τόσα χρόνια επιστρέφουμε πάλι στην ίδια διεκδίκηση, η οποία θα έπρεπε να είναι ληγμένη. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν αναφορές συνδρομητών οι οποίοι έχουν εκφράσει την δυσαρέσκειά τους για τη στάση της εταιρίας απέναντι στους εργαζομένους της στα W.S.

4) Το τελευταίο διάστημα έχετε προχωρήσει σε λίγες προσλήψεις εργαζομένων. Οι προσλήψεις εντός Wind είναι αναγκαίες και είναι διαρκές αίτημα του Σωματείου μας. Ωστόσο, δεδομένου ότι αρνείστε να υπογράψετε ΕΣΣΕ το μισθολογικό επίπεδο έχει μεγάλες διακυμάνσεις ανεξαρτήτως πτυχίων ή άλλων κριτηρίων. Σας καλούμε να μας γνωστοποιήσετε άμεσα τους όρους εργασίας των προσληφθέντων από τη λήξη της σύμβασης και πέρα. Επίσης απαιτούμε οι νέοι αυτοί συνάδελφοί μας να εργάζονται με τους όρους της σύμβασης που έληξε (τίποτα λιγότερο από αυτό), όπως ισχύει για όλους τους άλλους συναδέλφους.

Αναμένουμε την γραπτή σας απάντηση σχετικά με τα ανωτέρω.