4 Μαρ 2016

581.708,74 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου από την Γ' κατανομή ΚΑΠ

Με απόφαση που υπογράφεται από τον Υπουργό ΕΣ.Δ.Α., Παναγιώτη Κουρουμπλή, κατανέμεται από το λογαριασμό του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.615.064,61 €, το οποίο αποδίδεται ως τρίτη τακτική επιχορήγηση έτους 2016 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Η κατανομή ΕΔΩ