2 Μαρ 2016

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.: ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟΝ ΥΠ.ΕΣ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 351/2015 ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Ι΄ ΤΜ.ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ