16 Δεκ 2015

Προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω ΧΥΤΑ Φυλής

Ο Δήμος Αθηναίων και η Διεύθυνση Καθαριότητας ενημερώνουν ότι τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, στην αποκομιδή των απορριμμάτων οφείλονται στη διακοπή της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής, καθώς και του σταθμού μεταφόρτωσης στο Σχιστό.

Η διακοπή της λειτουργίας των δύο χώρων κρίθηκε αναγκαία από το προσωπικό του ΕΣΔΝΑ για λόγους ασφαλείας, λόγω της παράνομης εισόδου στον ΧΥΤΑ Φυλής δεκάδων ατόμων.

Ο Δήμος Αθηναίων και η Διεύθυνση καθαριότητας, ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του μοναδικού ΧΥΤΑ της Αττικής, ώστε να μην ξαναπαρουσιαστούν ανάλογα προβλήματα.

http://www.localit.gr/, 16/12/2015