26 Οκτ 2010

Άμεσος διορισμός επιτυχόντων ΑΣΕΠ

Εννιακόσιοι πενήντα επιτυχόντες σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ προσλαμβάνονται έως τα τέλη του χρόνου, αντί για το 2012, προκειμένου να καλύψουν κενά που προέκυψαν από συνταξιοδοτήσεις και κυρίως τις αυξημένες ανάγκες του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, η κυβέρνηση, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση των υπουργών Εσωτερικών κ. Ιω. Ραγκούση και Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ το τρέχον έτος, αποφάσισε μέχρι το τέλος του χρόνου να προχωρήσει στον διορισμό όλων των επιτυχόντων σε διαδικασίες πρόσληψης σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2009.
Έτσι, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη έλλειψη προσωπικού, αναμένεται να απορροφήσουν περίπου 800 υπαλλήλους, ενώ άλλοι 150 διορίζονται σε διάφορα υπουργεία. Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, καθώς η απορρόφηση των διοριστέων θα ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2011, λόγω αναστολής των προσλήψεων το χρονικό διάστημα που προηγείται των εκλογών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Σημειώνεται ότι οι διορισμοί των επιτυχόντων σε παλαιότερους διαγωνισμούς είχαν «παγώσει» λόγω της οικονομικής κατάστασης και είχε προβλεφθεί ένα χρονοδιάγραμμα σταδιακής απορρόφησής τους, με βάση τη σειρά επιτυχίας, και έναρξη το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2010. Αν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εκδόθηκαν μετά την 1-1-2010, ο διορισμός γίνεται βάσει σειράς επιτυχίας, με έναρξη την 1-1-2011 μέχρι την 31-12-2013.
πηγή : Εφημερίδα "Η Καθημερινή", 26/10/2010